www.shiningmountains-bg.com

 

 

 

 

Проект на "Без граници 21 век"

Начало Е-обучение Виртуални турове Е-тестове за ТК Контакти

Новини

 

На 20 и 21 февруари 2008 г. в компютърната зала на читалище „Братство” в гр. Кюстендил се проведе първото от поредица обучения на тема „Спортен, здравен и уелнес туризъм – мрежата БЛЕСТЯЩИ ПЛАНИНИ”.

Още»

Връзки

Меню

За проекта

 

Проектът „Блестящи планини”

 

Целта на проекта е да стимулира реализацията на местния потенциал на планинските райони за укрепване на тяхната стопанска среда и за популяризиране на стратегия за разнообразно развитие. По-спецално, в този проект и в стратегията за по-добро представяне на участващите в него райони се акцентира върху сектора на здравния и уелнес туризма. В последно време той се проявява като динамичен сектор с висок темп на растеж, който е в подчертано съзвучие с характиристиките на планинските райони – за тях той може да е фактор за постигане на конкурентно предимство.

 

Гледайки на здравния и уелнес туризма като на движеща сила, екипът на „Блестящи планини” ще определи общи управленски и оперативни инструменти за да се помогне на участващите райони да пренасочат и засилят стопанската си дейност и предлагането в областта на здравето и уелнеса.

 

Ще се обърне голямо внимание на развитието на управленската компетентност на публичните и частни субекти чрез специфична програма за обучение, както и на разширяването на нейния обхват за включване на цялата територия на CADSES.

 

Още»