www.shiningmountains-bg.com

 

 

 

 

Проект на "Без граници 21 век"

Начало Е-обучение Виртуални турове Е-тестове за ТК Контакти

Този проект се съфинансира от Европейския Съюз

по Програма INTERREG III B CADSES

Меню

Новини

 

22/02/2008

 

Електронно обучение по проект „Блестящи планини”

 

На 20 и 21 февруари 2008 г. в компютърната зала на читалище „Братство” в гр. Кюстендил се проведе първото от поредица обучения на тема „Спортен, здравен и уелнес туризъм – мрежата БЛЕСТЯЩИ ПЛАНИНИ”.

 

Обучението е част от пилотната фаза на трансграничния проект „Блестящи планини” (“SHININHG Mountains”) частично финансиран от програма „Добросъседство – INTERREG III B (CADSES) ” на Европейския съюз. Изпълнител на проекта за България е Сдружение „Без граници 21 век”, гр. Кюстендил. В реализацията на проекта участват 7 партньора от 5 държави-членки на Европейския съюз – Унгария, Италия, Словакия, Гърция и България.

 

Обучението е предназначено за представители на община Кюстендил, хотел „Стримон Спа Клуб” и Културно-информационния център на читалище „Братство” – потенциални участници във формиращия се понастоящем клъстер от общини, хотелски комплекси, туроператори и информационни центрове в районите на Рила, Пирин и Осогово, предлагащи висококачествени услуги в областта на спортния, здравния и уелнес туризма.

 

Обучението се проведе в електронен формат. На участниците бяха предоставени компакт дискове с информация за проекта „Блестящи планини” и негови продукти – наръчници за изготвяне на маркетингови стратегии и планове в областта на здравния, спортния и уелнес туризма в планинските райони, за формиране на публично-частни партньорства, за сравнителен анализ (бенчмаркикг), балансиране на ресурсите, изготвяне на сценарии за развитие, оценка на компетентнстта на работещите в тези туристистически сектори и др.

 

Демонстрирана беше онлайн услугата „Виртуален инкубатор” и беше проведено електронно обучение и проверка на придобитите знания по темите: Комуникационни канали за малки и средни предприятия в сектора на общия, здравния и уелнес туризма; Започване на нова предприемаческа дейност в сектора на здравния и уелнес туризма; Екологична просвета за местните власти; и План за интегрирано развитие на общини.

 

Като част от дигиталния промоционалния пакет за участниците в клъстера бяха демонстрирани инерактивна виртуална разходка на гр. Кюстендил и мултимедийни виртуални турове на хотел „Стримон Спа Клуб” и читалище „Братство”, които вече са достъпни онлайн за широката общественост на адрес www.360.bg и www.360.bg/vt/ .

 

Материалите за електронно самообучение и услугата „Виртуален инкубатор” могат да се ползват онлайн от международната и българската Интернет страници на проекта, съответно www.shiningmountains.eu и www.shiningmountaing-bg.com.