www.shiningmountains-bg.com

 

 

 

 

Проект на "Без граници 21 век"

Начало Е-обучение Виртуални турове Е-тестове за ТК Контакти

Този проект се съфинансира от Европейския Съюз

по Програма INTERREG III B CADSES

Меню

Полезни връзки

Сдружение "Без граници 21 век" - полезни връзки:

 

Виртуален инкубатор по проект „Блестящи планини”

 

Българска интернет страница на проект "Блестящи планини"

 

Интернет страница на сдружение “Без граници 21 век”

 

Панорамни снимки от България

 

Интернет страница на проект “Младеж, култура и забава”

 

Интернет страница на проект “Промоция на младежкото здраве”

 

 

Нагоре »

Виртуален инкубатор - полезни връзки:

 

Стартиране на бизнес:

 

Шест начина да разберете дали можете да работите за себе си

 

Помислете десет пъти преди да напуснете наемна работа и да започнете собствен бизнес

 

Бил Гейтс - пътят към върха

 

Искам да започна собствен бизнес. С какво да се захвана?

 

Най-често срещаните грешки при започването на собствен бизнес

 

Идеи за собствен бизнес:

 

Идея 1: Да продавате челото си като рекламно каре

Идея 2: Да продавате корема си като рекламно каре

Идея 3: Спортен клуб

Идея 4: Тоалетната - съвременният храм на човечеството

Идея 5: Партита за запознанства

Идея 6: Атракция за туристи

Идея 7: Градинка за разходка на кучета

Идея 8: Производство на фанелки с вградени вентилатори

Идея 9: Малък “семеен” хотел

Идея 10: Кошници с подаръците

Идея 11: Направи "Donuts-shop"

Идея 12: Прави безплатни копия и печели

Идея 13: Служба за сбогувания

Идея 14: Ние осигуряваме Вашето алиби

 

Започване на собствен електронен бизнес

 

101 видове бизнес с големи печалби, които можете да започнете в интернет с малко или без пари от Тери Диин:

 

Съдържание

Изберете бизнес в интернет

Бизнеси от 1 до 10: ПОСТРОЯВАНЕ НА ВАША СОБСТВЕНА ИНТЕРНЕТ- ОБЩНОСТ

Бизнеси от 11 до 20: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ

Бизнеси от 21 до 30: ПРАВЕТЕ УСЛУГИ

Бизнеси от 31 до 40: ИЗГРАДЕТЕ ИНФОРМАЦИОННА ИМПЕРИЯ

Бизнеси от 41 до 50: СОБСТВЕН ОН-ЛАЙН КЛУБ

Бизнеси от 51 до 60: БЪДЕТЕ НОВИЯТ БИЛ ГЕЙТС СЪС СВОЯ СОБСТВЕН СОФТУЕР

 

Финансиране на бизнес:

 

Гаранционен фонд за микрокредитиране

 

Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Програмата "Квалификационни услуги и обучения за заети лица"

 

Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Схема “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора"

 

Този капитал си е мой!

 

Как кредитиращите институции съставят погасителните планове по заеми

 

Какво трябва да знае една фирма, когато кандидатства за кредит?

 

0% лихва

 

Mитове и реалности при кандидатстването за кредит

 

Конкурс за младежки проекти "Аз създавам Европа"

 

Нагоре »

България - полезни връзки:

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Договарящ орган

 

Министерство на здравеопазването

 

Министерство на земеделието и горите

 

Министерство на околната среда и водите

 

Министерство на икономиката и енергетиката

 

Държавна агенция за млаежта и спорта

 

Агенция за икономически анализи и прогнози

 

Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

 

Институт за икономическа политика

 

Център за икономическо развитие

 

Българска хотелиерска и ресторантьорска организация

 

Българска асоциация на туристическите агенции

 

Българска туристическа камара

 

Българска асоциация за алтернативен туризъм

 

Открийте България

 

Списание „Туризъм и отдих”

 

Патентно ведомство на Република България

 

Младежки програми

 

Агенция за малки и средни предприятия

 

Български съюз на частните предприемачи

 

Съюз за стопанска инициатива

 

Анти-корупционен портал

 

Главна данъчна дирекция

 

Агенция по обществени поръчки

 

Национален статистически институт

 

Държавна агенция за метрология и технически надзор

 

Национален осигурителен институт

 

Сертификационен портал

 

Агенция по кадастъра

 

Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)

 

Главна Дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО)

 

Здравноосигурителна каса

 

Минтически портал

 

Нагоре »