Подсказки за проекти

Идея за проект 1:

Идеята за дигитализацията, приложена в проекта „Дигитална природа“, която надгражда и разширява идеята на проекта „Дигитална култура“ (проследете картинката-линк към него тук в дясно), може да бъде допълнително разгърната в трети проект: „Дигитално образование“. В него може да се използва изобилието от цифрово съдържание от двата предишни проекта, за да се създаде модел на богато илюстрирани уроци за обучение и самообучение в комплект с упражнения, задачи за онлайн проучвания, тестове и линкове към допълнителни видео уроци и друго цифрово съдържание. Учебните материали могат да бъдат разработени на български, македонски и английски език, а след това да бъдат организитани състезания и туристически обиколки със съвместното участие на български и македонски ученици.

Идея за проект 2:

„Дигитален/Виртуален турист“: онлайн платформа рекламираща маршрути за разглеждане на забележителности, които преминават през територията на българо-македонския трансграничен регион. Маршрутите могат да предлагат дигитална/виртуална информация за природните и културни забележителности в региона като се използват моделите за дигитализация, разработени в проектите „Дигитална природа“ и „Дигитална култура“, за да се привлекат туристи.

Идея за проект 3:

„Ловец на съкровища“: електрона / виртуална игра, в която преследваното „съкровище“ ще представлява знания за културните и природни забележителности в региона, чрез които ще се получават ключове, енергия и други инструменти от играча, за да може да се бори с чудовища, да печели точки и да преминава към по-горни нива.