още съвети

Платформа за електронно обучение


next

next

Не превишавайте допустимата скорост - разходът на гориво и емисиите на ще CO2 ще са по-малки. Шофирането с повече от 120 км/час увеличава разхода на гориво с 30% в сравнение със скорост от 80 км/час. 4-та, 5-та и 6-та предавка са най-икономичните от гледна точка на разхода на гориво.