още съвети

Платформа за електронно обучение


next

next

Не оставяйте празния багажник върху покрива на колата. Това може да увеличи разхода на гориво и емисиите на CO2 до 10% поради съпротивлението на вятъра и допълнителната тежест - по-добре е да го демонтирате.