още съвети

Платформа за електронно обучение


next

next

Уверете се, че гумите са с необходимото налягане: ако налягането е с 0,5 бара по-ниско, лекият автомобил използва 2,5% повече гориво за преодоляване на съпротивлението и така отделя 2,5% повече емисии на CO2.