още съвети

Платформа за електронно обучение


next

next

Избягвайте кратките пътувания с автомобил, защото разходът на гориво и отделените емисии на CO2 са прекомерно високи при все още студен двигател. Изследванията сочат, че едно от всеки две пътувания с автомобил в рамките на града е на по-малко от три километра - разстояние, което лесно може да бъде изминато с велосипед или пеша.