още съвети

Платформа за електронно обучение


previous

next

Използвайте сушилнята само при абсолютна необходимост - всеки цикъл на сушене произвежда повече от 3 кг емисии на CO2. Изсушаването на дрехите на простора е несъмнено най-добрият вариант: дрехите ще се съхранят за по-дълго време, а енергията е безплатна и не замърсява околната среда!