още съвети

Платформа за електронно обучение


previous

next

Използвайте пералнята или съдомиялната машина само когато са заредени максимално. Ако е необходимо да ги използвате само на половина, то използвайте икономичния или режима за непълно натоварване. Не е необходимо да настройвате на висока температура. Сегашните препарати са толкова ефективни, че изпират дрехите и измиват съдовете и при ниски температури.