още съвети

Платформа за електронно обучение


previous

next

Преминете на "зелена" електроенергия. По този начин ще съдействате за засиленото потребление на възобновяеми енергийни източници. Към настоящия момент само 14% от електроенергията в Европа се произвежда от благоприятни за климата възобновяеми енергийни източници, такива като вятърна енергия, водна енергия, енергия от дървесина, биогаз и слънчева енергия - а търсенето определя предлагането! Можете да се замислите например и за монтирането на слънчеви панели на покрива на вашия дом.