още съвети

Платформа за електронно обучение


previous

next

Изключвайте от контакта зарядното устройство за мобилния си телефон, ако не го използвате. Дори когато не е свързано с апарата, то продължава да консумира електроенергия. Съгласно разчетите се прахосва 95% енергия, ако оставите зарядното устройство включено през цялото време.