още съвети

Платформа за електронно обучение


previous

next

Не оставяйте уредите в режим на изчакване - използвайте бутона за "включено/изключено". Телевизионен приемник, който работи 3 часа на ден (средното време, през което европейските граждани гледат телевизия) и е в режим на изчакване през останалите 21 часа, използва близо 40% енергия в режим на изчакване.