още съвети

Платформа за електронно обучение


previous

next

Използвайте енергоспестяващи крушки: само една от тях може да снижи разходите за осветление с близо 60 евро и да съдейства за избягването на 400 кг емисии на CO2 през целия период на експлоатация на крушката - а те издържат до 10 пъти повече от обикновените електрически крушки. Енергоспестяващите крушки струват по-скъпо, но в крайна сметка се оказват по-евтини.