Платформа за електронно обучение


previous

Включвайте електронните уреди във вашата всекидневна (телевизор, DVD плеър, стерео система) в един единствен електрически разклонител с няколко гнезда. Когато не ги използвате, просто изключете разклонителя и ще спестите 10 % от консумацията на електрическа енергия (приблизително 200 000 W на година). Уредите, оставени в режим на готовност, продължават да изразходват доста електричество.