Платформа за електронно обучение


previous

next

Изключвайте осветлението преди да тръгнете на почивка. За да пестите електричество, не забравяйте да изключите от контакта колкото се може повече уреди. Ако уредите останат включени в мрежата, те продължават да консумират енергия, дори ако са изключени.