Платформа за електронно обучение


previous

next

Използвайте естествената светлина! Намалете емисиите на CO2 и сметките си за електричество, като използвате рационално естествената светлина. Помислете за избор на стени, тавани и подови настилки с бледи цветове, както и за огледала, които да отразяват дневната светлина.