Платформа за електронно обучение


previous

next

Покривайте съдовете с капак при готвене. По този начин спестявате много от необходимата за приготвянето на ястието енергия. Дори е по-добре да използвате тенджери под налягане и съдове за готвене на пара: те могат да спестят близо 70% енергия!