Alata za elektronsku nastavuå


previous
Dugorocni ciljevi

Decembra 2008. godine, drzave-clanice EU usvojile su niz ambicioznih ciljeva kao deo paketa konkretnih mera u borbi sa klimatskim promenama.

One obuhvataju obavezu smanjivanja, do 2020. godine, opste emisije gasova kao efekat staklene baste u EU za 20% u odnosu na nivo iz 1990. godine i povecavanje udela potrosnje energije za 20% iz obnovljivih izvora u celoj EU. Svaka drzava-clanica ima svoj vlastiti, individualni plan, koji pokazuje njen vlastiti potencijal za generisanje obnovljive energije. Cilj EU, u vezi sa smanjenjem emisije gasova je da bude povecan nivo za 30%, ako se ostale razvijene zemlje sloze da naprave to isto prihvatajuci globalni sporazum.

Zajednicki cilj svih drzava-clanica je da bude dostignut udeo od 10% za koriscenje biogoriva u saobracaju u EU do 2020. godine prihvatajuci skup jasnih pravila koja treba da omoguce da ce to biti realizovano na odrzivi nacin.

Postoje, takode, i induvidualni ciljevi za svaku drzavu-clanicu za smanjivanje emisije gasova do 2020. godine u transportu, za grejanje zgrada, u poljoprivredi i deponijama u proseku za 10% u odnosu na nivo emisija iz 2005. godine.