Alata za elektronsku nastavuå


previous

next
Ciljevi iz Kjota za Evropsku uniju

(koji treba da budu postignuti do 2012 g.)

Doprinos svake zemlje-clanice EU – (15 clanica) i njihov kolektivi cilj za smanjivanje emisije od 8% prema Protokolu iz Kjota

Drzave-clanice EU i njihovi individualni ciljevi za smanjenje emisije prema Protokolu iz Kjota

Austrija

-13%

Bugarska

-8%

Belgija

-7.5%

Ceska

-8%

Danska

-21%

Estonija

-8%

Finska

0%

Madarska

-6%

Francuska

0%

Latvija

-8%

Nemacka

-21%

Litvanija

-8%

Grcka

+25%

Poljska

-6%

Irska

+13%

Rumunija

-8%

Italija

-6.5%

Slovacka

-8%

Luksemburg

-28%

Slovenija

-8%

Holandija

-6%

 

 

Portugalija

+27%

 

 

Spanija

+15%

 

 

Svedska

+4%

 

 

Velika Britanija

-12.5%