Alata za elektronsku nastavuå


previous

next
Ciljevi Evropske unije

EU je dobrovoljno prihvatila angazovanje da do kraja 2000. godine smanji i stabilise svoje emisije CO 2 do nivoa iz 1990. godine – cilj koji je bio uspesno realizovan. EU je, isto tako, odigrala vaznu ulogu u izradi i implementaciji Okvirne konvencije UN o promeni klime (UNFCCC) 1992. godine i Protokola iz Kjota 1997. godine.

Prema Protokolu iz Kjota, 15 drzava, koje su tada bile clanice Evropske Unije, prihvatile su jedan veoma ambiciozan cilj - da smanje do kraja 2012. godine ukupnu emisiju gasova sa efektom staklene baste za 8% u odnosu na nivo emisija iz 1990. godine. Taj zajednicki cilj je postao konkretan, pravno obavezujuci za svaku jednu drzavu-clanicu ponaosob na osnovu njenog kapaciteta za ogranicavanje emisija. Za svih 12 drzava, koje su pristupile EU 2004. godine, osim za Kipar i Maltu, postoje individualni ciljevi za emisije gasova prema Protokolu iz Kjota.

Do kraja 2005. godine emisije gasova u EU u formatu 15 drzava-clanica smanjene su za 1,5% u odnosu na nivo iz 1990. godine, a ukupna emisija svih 27 sadasnjih drzava-clanica – sa 7.9%.