Alata za elektronsku nastavuå


previous

next
Uloga Evropske komisije

Borba sa klimatskim promenama je osnovni prioritet Evropske komisije.

Komisija predlaze strategiju i zakonske merekoje treba da budu prihvacene i usvojene na celom kontinentu. Zakonodavstvo se usaglasava sa Evropskim parlamentom koji se sastoji od 785 direktno izabranih poslanika u svih 27 drzava-clanicama EU, kao i sa Savetom ministarau kojem su zastupljene sve vlade zemalja-clanica EU. Komisija, isto tako, garantuje primenjivanje usvojenih mera u drzavama-clanicama i predstavlja EU tokom medunarodnih pregovora i na taj nacin osigurava vodecu ulugu EU u medunarodnim naporima u borbi sa klimatskim promenama.

Komunikacija, takode, ima veoma veliki znacaj i zbog toga Komisija, organizuje panevropske kampanje za podizanje gradanske svesti – “Ti kontrolises klimatske promene!” i Akcija za klimu – kako bi se sirile poruke o vitalnom doprinosu koji gradani mogu da daju u borbi protiv klimatskih promena. Druge inicijative u oblasti komunikacija obuhvaju kreiranje, snimanje i distribuciju video spotova, publikacija, skolskih dnevnika, organizovanje konferencija i izlozbi i rad na stvaranju i koordinaciji mreze ambasadora za klimu i klimatske promene.