Информация за проекта

Наименование на проекта:

"Дигитална природа"

Партньори по проекта:

Сдружение „Без граници 21 век”, Кюстендил, България и „Организация на жените“, Щип, БЮР Македония

Период на изпълнение:

14 месеца: от 18 октомври 2016 г. до 17 декември 2017 г.

Финансираща програма:

Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ- ИПП България – БЮР Македония