PHOTOGRAPHIC CLUB Back

Jan 2, 2019

Фотографският клуб „Късче от живота“ (“Slice of Life”) е създаден в рамките на проекта „Усещане за светлина“ (Sense of Light – SOL).

 

Целта на клуба е да мобилизира фотографи на всякаква възраст, прилагащи различни стилове, за събиране, поддържане и предлагане на качествени фотографски изображения на туристическия, образователния, маркетинговия, рекламния, издателския и други сектори, които в момента изпитват недостиг на такива визуални материали.

 

Основната група от член-основателите са преобладаващо млади хора от област Кюстендил, България. Но дотолкова, доколкото фотоклубът е и виртуална общност, в него могат да членуват и други индивидуални фотографи любители и професионалисти, както и фирми и други организации, ангажирани или интересуващи се от фотографски дейности.

 

Клубът спомага активно за повишаване на осведомеността на местната общност в областта на  запазване на културното и историческото наседство, съхранението на природата и ангажираността на гражданското общество чрез фотографски изображения.

 

Основна задача на фотоклуба е да разпространява посланията, продуктите и добрите практики на проекта „Усещане за светлина“ (SOL) след неговото приключване като по този начин допринася за устойчивостта на проекта. Клубът организира форо изложби, фотосафарита и фотопленери, както и индивидуални и групови обучения по широка гама от фотографски теми. Той подкрепя своите млади членове, желаещи да стартират собствени фотографски бизнес (стартъп) с информация, съвети и консултации.   

 

Клубът „Късче от живота“ е колективен член на международната „Карпатската мрежа на светлината“, създадена в рамките на проекта SOL (SOL – CANLI Network). Фотографите от клуба могат да бъдат и индивидуални членове на Мрежата CANLI.

 

Клубът поддържа двуезична платформа в Интернет (на български и английски език) за сток снимки – фотомгазинът „Късче от живота“. Всички искания на автори за представяне на техни снимки в електронния магазин се адресират до администратора, който пубикува изображенията. Преотстъпването на авторски права се извършва по договаряне.  

 

Потребителите, желаещи да използват услугите на виртуалния фотомагазин, трябва да се регистрират на платформата. Те могат да се възползват от промоциите, пакетите и абонаментите, които се предлагат на нея. Платформата предлага възможности за комуникация с администратора и/или автора.

 

Чрез платформата се предлагат и допълнителни услуги като изготяне на сувинири, печатни издания, както и на фотоколажи, индивидуални календари, рекламни и промоционални материали и др., включващи фотоизображения.