Ovaj projekat je ko-finansiran od strane EVROPSKE UNIJE
kroz Bugarsku - Srbija IPA Prekograničnog programa
Projekat № 2007CB16IPO006-2009-1-41

Online testiranje znanja

Softversku platformu za online testiranje znanja o ekološkoj i građanskoj poziciji u vezi klimatskih promena: