Този проект е съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
чрез Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия
Проект № 2007CB16IPO006-2009-1-41

Онлайн проверка на знанията

Знаеш ли как да контролираш изменението на климата?

Провери знанията си, положи изпит и получи сертификат чрез софтуерния продукт по-долу: