Този проект е съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
чрез Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия
Проект № 2007CB16IPO006-2009-1-41

Събития
1 Кръгла маса „Климатичните промени и отговорното екологично и гражданско поведение” Кюстендил 2918
2 Зелен лагер 2917
3 Информационна кампания Бобов Дол 3034
4 Информационна кампания Неофит Рилски Кюстендил 3281
5 Информационна кампания ПМГ Кюстендил 3453
6 Медии, Сърбия 3158
7 Обучение на зелени посланици в медицински техникум, Сърбия 2920
8 Обучение на зелени посланици в музикална гимназия, Сърбия 3171
9 Обучение на зелени посланици в техникум по текстил и дизайн, Сърбия 3454
10 Обучение на зелени посланици в технически техникум Rade Metalac, Сърбия 3001
11 Обучение на зелени посланици в средно техническо училище Lebane, Сърбия 1894
12 Обучение на зелени посланици в гимназия, Сърбия 2145
13 Обучение на зелени посланици в Кочериново 2519
14 Обучение на зелени посланици в Бобов Дол 2558
15 Обучение на зелени посланици в Неофит Рилски Кюстендил 2574
16 Обучение на зелени посланици в ПМГ Кюстендил 2561
17 Обучение на регионални зелени посланици 2482
18 Обучение на учители 2733
19 Видео 21-03-2012 2324
20 Видео 13-09-2011 2048
21 Пресконференция 13-09-2011 2383