Този проект е съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
чрез Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия
Проект № 2007CB16IPO006-2009-1-41

Намали Изключи Рециклирай Ходи пеш

Green ambassadors for climate change prevention