още съвети

Платформа за електронно обучение


next

next

Избягвайте да поставяте горещи или топли храни в хладилника. Спестявате енергия, ако я оставите да се охлади преди поставянето й в хладилника.