още съвети

Платформа за електронно обучение


next

next

Монтирайте добра изолация на дома, един от най-ефективните начини за намаляване на емисиите на CO2 и за спестяване на енергия в дългосрочен план. Загубите на топлина през стените, покрива и пода обикновено са повече от 50% от общите загуби на топлина в пространството. Изолирайте контейнерите за гореща вода, тръбопроводите на парното отопление, както и нишите в стените и поставете алуминиево фолио зад радиаторите.