още съвети

Платформа за електронно обучение


next

next

Не позволявайте на топлината да напусне дома ви за дълъг период от време. При проветряване, отворете прозорците само за няколко минути. Ако оставите прозореца леко открехнат през целия ден, енергията, необходима за отопление през шестте студени месеца (10°C или по-малка външна температура), ще доведе до близо 1 тон емисии на CO2.