още съвети

Платформа за електронно обучение


next

Времето, необходимо за натискането на един превключвател или за затягането на кранчето, може да е незначително, но ако обединим усилия всеки ден, резултатите биха били значителни. Прегледайте поместените по-долу съвети как да включите енергоспестяващи мерки в ежедневието си.

Изключете ненужното осветление. Изгасянето на
5 ненужни крушки в стаите и коридорите може да спести близо 60 евро на година и около 400 кг емисии на CO2 ежегодно.