още съвети

Платформа за електронно обучение


previous

next

Рециклирайте органичните отпадъци. Депата за съхранение на отпадъци отговарят за близо 3% от емисиите на парникови газове в ЕС чрез метана, отделян при разпадането на биологично разградимите отпадъци. С рециклирането на органичните отпадъци или с компостирането им, ако имате градина, можете да помогнете за разрешаването на този проблем! Просто се уверете, че ги компостирате правилно с достатъчно количество кислород, в противен случай компостът ще доведе до отделянето на метанови емисии и ще издава неприятна миризма.