още съвети

Платформа за електронно обучение


previous

next

Купувайте интелигентно: за производството на една бутилка от 1,5 л е необходимо по-малко енергия и се произвеждат по-малко отпадъци, отколкото за три бутилки от 0,5 л.