още съвети

Платформа за електронно обучение


previous

next

Използвайте пазарска чанта за многократна употреба. Многократното използване на пазарската чанта вместо чантите за еднократна употреба при пазаруване в отделните магазини спестява енергия и отпадъци. Отпадъците не само отделят CO2 и метан в атмосферата, те също така замърсяват въздуха, водата и почвата.