още съвети

Платформа за електронно обучение


previous

next

Намалете отпадъците. Повечето закупувани продукти причиняват отделянето на парникови газове по един или друг начин, напр. при производството и дистрибуцията. Ако за обяда си използвате кутия за многократна вместо такава за еднократна употреба, спестявате енергията, необходима за производството за нови кутии за хранене.