още съвети

Платформа за електронно обучение


next

С увеличаване броя на европейските държави, чиито правителства провеждат кампании по рециклирането на отпадъци, този процес става все по-лесен за всеки от нас. Научете нови и лесни начини да се справите с отпадъците, както и как да избирате продукти и опаковки, които оказват по-слабо влияние върху околната среда.

Изхвърляйте използваната стъклария в специалните контейнери и отделяйте хартията и картона, пластмасата и алуминиевите кутийки за съхранение на напитки от останалите отпадъци. Рециклирането на една алуминиева кутийка може да спести до 90% от енергията, необходима за производството на нова такава -
9 кг емисии на CO2 за килограм алуминий!
За 1 кг рециклирана пластмаса се спестяват 1,5 кг CO2; за 1 кг рециклирано стъкло - 300 гр CO2; а при рециклирането на 1 кг хартия вместо депонирането й се избягват 900 гр емисии на CO2 и метан.