îùå ñúâåòè

Alata za elektronsku nastavuå


previous

next

Reciklirajte organski otpad. Depoi za cuvanje otpada ucestvuju sa priblizno 3% u stvaranju emisije gasova sa efektom staklene baste u EU putem metana, koji se odvaja prilikom raspadanja bioloski razgradivog otpada. Recikliranjem organskog otpada ili njihovim kompostiranjem, ukoliko imate bastu, mozete da pomognete u resavanju ovog problema! Jednostavno se uverite da li vrsite njihovo kompostiranje pravilno sa dovoljno kiseonika, u suprotnom, kompostiranje moze da dovede do emisije metana i mirisace neprijatno.