îùå ñúâåòè

Alata za elektronsku nastavuå


previous

next

Vecina kupljenih proizvoda dovodi do emisije gasova koji stvaraju efekat staklene baste, npr tokom proizvodnje ili distribucije. Ako za uzinu koristite kutiju za visekratnu upotrebu umesto one za jednokratnu upotrebu, direktno stedite energiju neophodnu za proizvodnju novih kutija.