ţ¨ň ˝˙Ôň˛Ŕ

Alata za elektronsku nastavuň


next

Sa povecanjem broja evropskih drzava-clanica cije su vlade ukljucene u razlicite inicijative za recikliranje otpada, taj proces postaje sve jednostavniji i dostupniji za sve nas. Naucite nove i jednostavne nacine kako da odlazete otpad, kao i kako da birate proizvode i ambalazu koji imaju manji uticaj na zivotnu sredinu.

Bacajte koriscene staklene boce u specijalne kontejnere i odvajajte hartiju od kartona, plasticne boce i aluminijumske boce i kutije za napitke od ostalog otpada. Recikliranje jedne aluminijumske kutije moze da ustedi do 90% energije neophodne za proizvodnju iste takveľ 9 kg emisije CO2 za kilogram aluminijuma. Za 1 kg reciklirane plastike se moze ustedeti 1,5 kg CO2, za 1 kg recikliranog stakla ľ 300 g CO2, dok se za recikliranje 1 kg hartije umesto njenog deponovanja, izbegava emisija od 900 g CO2 i metana.