Alata za elektronsku nastavuå


next
Kakve aktivnosti preduzima EU

Na nivou Evropske Unije kao i na nacionalnom nivou razlicitih drzava-clanica realizovan je veci broj inicijativa u vezi sa klimatskim promenama jos od pocetka 1990-ih. Tokom 2000. godine Evropska komisija pokrenula je Evropski program klimatskih promena (ECCP) radeci sa privredom, ekoloskim organizacijama i drugim zainteresovanim stranama da se identifikuju troskovno efikasne mere za smanjenje emisija.

Kamen temeljac politike Evropske unije u borbi sa klimatskim promenama je sema za trgovinu sa emisijama u EU (EU ETS) pokrenuta 2005. Vlade zemalja EU su odredile limit koliko CO 2 je dozvoljeno da 10 500 elektrana i energetski zahtevnih kompanija emituju svake godine, sto cini skoro polovinu od ukupne emisije CO 2 u EU.

ETS daje finansijski podsticaj za smanjivanje emisija tako sto uspostavlja trzisni princip trgovanja emisijama stetnih gasova. Kompanije koje emituju manju kolicinu CO 2 od dozvoljene, mogu da prodaju neiskoriscene kvote emisije drugim kompanijama koje emituju vece kolicine od dozvoljenih.

Kompanije, koju su prekoracile dozvoljene limite emisija i ne pokrivaju ih pravom emisije kupljenim od drugih kompanja, treba da placaju teske sankcije. Na taj nacin ETS garantuje smanjivanje emisije stetnih gasova na najpovoljniji nacin i smanjuje ukupne troskove ove delatnosti. 70% od ukupne potrosnje energije u EU, domacinstva koriste za grejanje, a ostalih 14% - za zagrevanje vode.

Druge mere ECCP obuhvataju optimizaciju potrosnje goriva automobila i energetske efikasnosti zgrada (bolja izolacija moze da smanji troskove grejanja za 90%), promocije koriscenja obnovljivih izvora energije kao sto su energija vetra, sunca, plime i oseke, biomase (organskih materijala kao sto su drvo, celuloza, biljke ili zivotinjski izmet) i geotermalne nergije (toplote iz vrucih izvora ili vulkana) i smanjivanje emisije metana sa deponija.

Oktobra 2005. godine je pocela sa radom druga faza ECCP. Akcenat je stavljen na jacanje EU ETS, uklju civanjem emisija stetnih gasova izvazdusnog i drumskog saobracaja, razvijanjem tehnologija za hvatanje i skladistenje ugljovodonika i finansiranjem mera za adaptaciju ka klimatskim promenama. Postignut je dogovor u vezi sa predlogom da se ukljuce avio-kompanije u program EU ETS kao i smanjenjem emisija CO 2 kod novih automobila.