Новини

Встъпителна пресконференция на Сдружение "Без граници 21 век" в Кюстендил, 24.01.2017 г.

Прессъобщение

Медийно отразяване

 

 

Пресконференция по проект Дигитална природа в Македония.

Медийно отразяване

 

Видео връх Виден:

 

Фото сафари:

В периода януари-февруари 2018 г. беше организирана фотоизложба в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ в Кюстендил. В нея бяха представени висококачествени снимки на природни обекти от региона, заснети от членове на Клуба за природна фотография , създаден в рамките на проекта „Дигитална природа“. Изложбата, организирана под вещото ръководство на г-жа Тихолова, се оценява високо от учениците, преподавателския състав и гостите на училището.

В периода 2-6 юли 2018 г. членове на Клуба за природна фотография се включиха в сесиите по пейзажна, природна и макро фотография на фотографски семинар под надслов „Усещане за светлина“. Те участваха активно в специализираните дискусии по фотографски жанрове и прилижиха на практика знанията, усвоени по време на курса по природна фотография в рамките на проекта „Дигитална природа“. Включиха се и във фотосафаритата в Лесопарк „Хисарлъка“ и в парка край Кадин мост в село Невестино и споделиха фотофрафските си творби с останалите участници. В рамките на семинара се проведоха и теоретично и практическо занятие по въздушна фотография с дрона, закупен по проекта. Младежите се упражниха в сглобяване и разглобяване на дрона и в заснемане на въздушни снимки по време на демонстрационното занятие в околностите на Кюстендил. По време на семинара на новоприсъединилите се към клуба участници бяха раздадени промоционални материали, изготвени в рамките на проект „Дигитална природа“.